Kosmin Perca

Kosmin Perca, pesnik, prozaista i esejista, rođen je 1982. godine u Maramurešu. Završio je Filološki fakultet Univerziteta „Babeš-Boljaj” u Klužu. Nastavio je studije književnosti na Univerzitetu u Bukureštu, s masterom iz savremene književnosti i doktoratom na temu evropske fantastične književnosti. Objavio je više romana, knjiga eseja, pripovedaka i poezije, a 2012. godine dobio je nagradu „Mladi prozaista godine”. Njegova poezija je prevedena na 16 jezika, a njegovi romani su prevedeni ili se prevode u više stranih zemalja. Radi kao docent za književnost na Univerzitetu „Hiperion” u Bukureštu.

U izdanju Partizanske knjige: Žega.

Wikipedia