Postmoderni mornar prednja korica

Postmoderni mornar

Rhys Hughes

genre: novel

series: Tekstopolis

translation: Tereza Bojković

afterword: Dunja Ilić

number of pages: 244

paperback edition

dimensions: 20×13.5 cm

year of publication: 2022

ISBN: 978-86-6477-097-2

price: 1200 RSD

Iz pogovora
Kako podnaslov romana najavljuje, Postmoderni mornar knjiga je „o neubedljivim pustolovinama“ u kojoj se pojavljuju „apsurdnosti, anahronizmi, preterivanja“, ali autor ovde ipak pomalo preteruje – namerno, naravno – jer tekst koji sledi nije toliko niz apsurdnosti, koliko niz demonstracija iz umetnosti pripovedanja, takvih koje će ostaviti utisak i na čitaoce koji obično biraju Dostojevskog umesto Džona Barta. Ovo nije knjiga iz koje ćete naučiti nešto o međuljudskim odnosima ili geopolitičkom stanju sveta, mada u njoj ima ponešto i o jednom i o drugom. Početi i završiti Postmodernog mornara apsolutni je čitalački larpurlartizam, a njegova najveća vrednost upravo je u ljubavi prema pričanju i pripovedanju bez početka i kraja i bez pravog povoda, ljubavi koja će vam svakako biti uzvraćena.