Sanjao sam za tebe

Đerđ Špiro

genre: stories

series: Evropolis

translation: Marko Čudić

afterword: Dunja Ilić

number of pages: 336

paperback edition

dimensions: 20×13.5 cm

year of publication: 2022

ISBN: 978-86-6477-102-3

price: 1500 RSD

Iz pogovora
Radnja zbirke događa se u drugoj polovini 20. veka, dakle za vreme i nakon komunizma u Mađarskoj, i mada ovo presudno utiče na elemente radnje (npr. linija zapleta u vezi sa očevim zaposlenjem u konzulatu), politika je u knjizi Sanjao sam za tebe više implicitna nego eksplicitna, vezivno tkivo između elemenata privatnog života. Špirovi junaci svakako pripadaju sitnoj buržoaziji pre nego radničkoj klasi. Naslovna priča, neiznenađujuće, paradigmatska je za čitavu zbirku – kako po svom diskretnom crnom humoru, tako i po svojoj nedorečenosti: Sanjao sam za tebe krije uznemirujuće bogatstvo suptilnih značenjskih mogućnosti i implikacija, do kojih nije lako doći.