Slepi putnik

Vladimir Mirkov Živanović

genre: novel

series: Prvoborac

afterword: Vladimir Arsenić

number of pages: 249

paperback edition

dimensions: 20×13.5 cm

year of publication: 2022

ISBN: 978-86-6477-101-6

price: 1200 RSD

Iz pogovora
Jedna od mogućnosti za borbu protiv ljudske gluposti i kapitalističke pošasti je umetnost. Slaveći upravo čin kreacije, umetničke i neumetničke jednako, roman Slepi putnik pretvara se u apoteozu nove, nadajmo se bolje stvarnosti, nečeg što bi u zvučnoj analogiji s Rastafarijancima, mogla da bude nova religija zasnovana na ljubavi prema planeti i životu.