Idejni tvorci i vlasnici:
Srđan Srdić, Vladimir Arsenić

Direktorka: Nataša Srdić

Adresa redakcije:
Svetosavska 161
23300 Kikinda

PIB: 109288069

Matični broj: 21155667

Šifra delatnosti: 5811

partizanskaredakcija@gmail.com
partizanskaprodaja@gmail.com
partizanskarights@gmail.com
partizanskamediji@gmail.com

partizanska knjiga logo

Uputstvo za autorke i autore

Rukopise možete slati isključivo u elektronskom obliku na e-mail redakcije (latinični font Times New Roman, veličina fonta 12, prored 1.5, justified), uz kratku biografiju i bibliografiju u posebnom .doc ili .docx dokumentu. Rukopisi koji ne ispunjavaju navedene zahteve neće se razmatrati.

E-izdanja

novinarnica logo
Eden Books logo
Bookmate Logo