Biljana Isailović

Biljana Isailović

Biljana Isailović, hispanista po obrazovanju, prevela je dela brojnih španskih autora: Ortege i Gaseta, Unamuna, Barohe, Bekera, Asorina, Borhesa, Blaska Ibanjesa, Marsea… Takođe, prevela je i španski viteški roman Amadis od Gaule, koji je stotinu svetskih medijevalista na kongresu u Salamanki proglasilo za najbolji evropski viteški roman. Upravo je to delo bilo neposredan uzor Servantesu za stvaranje Don Kihota, s namerom da porekne uzor, da ga izvrne poput rukavice, ipak priznajući i sâm njegovu nenadmašnost, koja ga čini romanom/ključem neophodnim za potpuno razumevanja Don Kihota. Dobitnica je najuglednijih nagrada: „Miloš N. Đurić“ 2001. godine za prevod dela Manuela de Falje Zapisi o muzici i muzičarima i “Radoje Tatić” za roman Doña Perfekta Benita Peresa Galdosa, proglašen za najbolji prevod sa španskog i portugalskog u 2006. i 2007. Prevodila je i priče srpskih autora na španski koje su objavljene u časopisu Sibila, u čijem izdavačkom savetu je i Mario Vargas Ljosa. Istraživala je špansko univerzitetsko izdavaštvo kao stipendista španske vlade 2001; pored književnosti prevodi i filmove, jer je saradnik Jugoslovenske kinoteke. Za stalnu saradnju na promociji španskog jezika i hispanskih kultura dobila je 2014. Povelju zahvalnosti Instituta Servantes u Beogradu. Slobodan umetnik, živi, uživa, prevodi i slika u Beogradu.

Prevodi: Retorno 201, Dani u Nevadi.