Bojana Kovačević Petrović

Bojana Kovačević Petrović (1971, Zrenjanin) diplomirala je, masterirala i doktorirala španski jezik i hispanske književ­nosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zapo­slena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu kao docent pri Odseku za italijanske i iberoameričke studije. Objavila je više desetina naučnih članaka i eseja o književnom stvaralaštvu španskih i latinoameričkih pisaca, priredila ne­koliko antologija i prevela tridesetak knjiga, među kojima su dela Karlosa Fuentesa, Marija Vargasa Ljose, Ernesta Sabata, Soe Valdes… Bavi se književnim, sudskim, simultanim i kon­sekutivnim prevođenjem. Član je Udruženja književnih pre­vodilaca Srbije. Dobitnica je Ordena Izabele Katoličke za za­sluge u širenju i popularizaciji španskog jezika i kulture. Živi u Novom Sadu.

Prevodi: Sabrana poezija.