Milan Pupezin

Milan Pupezin

Milan Pupezin je rođen 1990. godine u Kikindi. Završio je master studije anglistike na Univerzitetu u Novom Sadu i radi kao prevodilac, lingvista i nastavnik engleskog, srpskog i poljskog jezika u Lođu (Poljska). Autor je i koautor nekoliko radova u oblasti teorijske lingvistike. Gospodar je i rob tri jezika: engleskog, poljskog i srpskog, na koje prevodi, između ostalih: Lisu Samjuels, Bila Dirina, Dejana Ajdačića, Miletu Prodanovića i Srđana Srdića. Živi i radi u Poljskoj.

Prevodi: Pelen, Mekana devojka.