Nataša Kampmark

Nataša Kampmark

Nataša Kampmark (dev. Karanfilović) rođena je 1974. godine u Foči. Diplomirala je na Katedri za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gde je odbranila i doktorsku tezu Tekst, identitet i alternativna istorija u romanima Pitera Kerija. Na univerzitetima La Troub i RMIT predaje kurseve iz književnosti, književnog prevođenja i uređivanja i objavljivanja teksta. Takođe radi sa migrantima u nekoliko društvenih centara u Melburnu. Piše književno-kritičke tekstove i prevodi sa engleskog.

Prevodi: Nema prijatelja osim planina, Odlazak u tamu.