Tereza Bojković

Tereza Bojković

Tereza Bojković je rođena 1984. u Beogradu. Maturirala je na smeru za japanski jezik Filološke gimnazije. Diplomirala je na beogradskoj katedri za anglistiku 2008. godine. Nekoliko godina bila je novinarka „Politike“. Na odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu odbranila je masterski rad iz eksperimentalne anglističke fonetike 2015. godine. Prevela je na engleski nekoliko desetina naučnih radova i dve monografije iz oblasti istorije umetnosti. Obožava „eureka“ momente u etimologiji i rečnike. Prevodi: Postmoderni mornar.

Mila Gavrilović

Mila Gavrilović

Mila Gavrilović (1980) diplomirala je na grupi za polonistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. S poljskog i engleskog prevodi prozu, poeziju, esejistiku i dramu. Dobitnica je nagrade „Miloš N. Đurić” za najbolji prevod u oblasti poezije za 2019. godinu. Pored književnog, aktivno se bavi i stručnim usmenim i pismenim prevođenjem. Članica je Udruženja književnih prevodilaca Srbije i prevodilačkog kolektiva Rozstaje. Prevodi: Rusvaj.

Jelena Dedeić

Jelena Dedeić

Jelena Dedeić je rođena 1975. u Beogradu. Diplomirala je srpski jezik i književnost s opštom lingvistikom na Filološkom fakultetu. Radila je kao profesor srpskog jezika u školama, kao lektor u redakcijama dnevnih listova Danas i Biznis, a od 2003. radi i kao prevodilac za slovenački jezik. Prevela je razne poslovne dokumente, stručne udžbenike, dečje enciklopedije i naučne publikacije, a saradnju s Partizanskom knjigom započela je prevodom zbirke priča Ane Šnabl Odvezani i pisanjem kratkih priča na radionici kreativnog pisanja. Prevodi: Odvezani, Punk is dead, Majstorija.

Dragoslav Dedović

Dragoslav Dedović

Dragoslav Dedović je rođen 1963. u Zemunu, odrastao je u Bosni, diplomirao je žurnalistiku u Sarajevu, magistrirao na interdisciplinarnim Evropskim studijama u Ahenu. Objavio je deset knjiga poezije, među kojima su Zemlja pod abažurom, Unutrašnji istok, Dinarski Buda, Cafe Sumatra, Kawasaki za Wukmana Dedowitscha. Njegovi književni tekstovi su prevedeni na više jezika. Zastupljen je u nekoliko antologija srpskog, bosanskohercegovačkog, crnogorskog i svetskog pesništva. Sa nemačkog je između ostalog prevodio poeziju Hajnera Milera i Jerga Fauzera, prozu Hajnriha Bela, Herte Miler, Saše Stanišića, Melinde Nađ Abonji. Prevodi: Sabrano ćutanje doktora Murkea, Rđa.

Biljana Isailović

Biljana Isailović

Biljana Isailović, hispanista po obrazovanju, prevela je dela brojnih španskih autora: Ortege i Gaseta, Unamuna, Barohe, Bekera, Asorina, Borhesa, Blaska Ibanjesa, Marsea… Takođe, prevela je i španski viteški roman Amadis od Gaule, koji je stotinu svetskih medijevalista na kongresu u Salamanki proglasilo za najbolji evropski viteški roman. Upravo je to delo bilo neposredan uzor Servantesu za stvaranje Don Kihota, s namerom da porekne uzor, da ga izvrne poput rukavice, ipak priznajući i sâm njegovu nenadmašnost, koja ga čini romanom/ključem neophodnim za potpuno razumevanja Don Kihota. Dobitnica je najuglednijih nagrada: „Miloš N. Đurić“ 2001. godine za prevod dela Manuela de Falje Zapisi o muzici i muzičarima i “Radoje Tatić” za roman Doña Perfekta Benita Peresa Galdosa, proglašen za najbolji prevod sa španskog i portugalskog u 2006. i 2007. Prevodila je i priče srpskih autora na španski koje su objavljene u časopisu Sibila, u čijem izdavačkom savetu je i Mario Vargas Ljosa. Istraživala je špansko univerzitetsko izdavaštvo kao stipendista španske vlade 2001; pored književnosti prevodi i filmove, jer je saradnik Jugoslovenske kinoteke. Za stalnu saradnju na promociji španskog jezika i hispanskih kultura dobila je 2014. Povelju zahvalnosti Instituta Servantes u Beogradu. Slobodan umetnik, živi, uživa, prevodi i slika u Beogradu. Prevodi: Retorno 201, Dani u Nevadi.

Nataša Kampmark

Nataša Kampmark

Nataša Kampmark (dev. Karanfilović) rođena je 1974. godine u Foči. Diplomirala je na Katedri za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gde je odbranila i doktorsku tezu Tekst, identitet i alternativna istorija u romanima Pitera Kerija. Na univerzitetima La Troub i RMIT predaje kurseve iz književnosti, književnog prevođenja i uređivanja i objavljivanja teksta. Takođe radi sa migrantima u nekoliko društvenih centara u Melburnu. Piše književno-kritičke tekstove i prevodi sa engleskog. Prevodi: Nema prijatelja osim planina.