Tereza Bojković

Tereza Bojković

Tereza Bojković je rođena 1984. u Beogradu. Maturirala je na smeru za japanski jezik Filološke gimnazije. Diplomirala je na beogradskoj katedri za anglistiku 2008. godine. Nekoliko godina bila je novinarka „Politike“. Na odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu odbranila je masterski rad iz eksperimentalne anglističke fonetike 2015. godine. Prevela je na engleski nekoliko desetina naučnih radova i dve monografije iz oblasti istorije umetnosti. Obožava „eureka“ momente u etimologiji i rečnike. Prevodi: Postmoderni mornar.

Mila Gavrilović

Mila Gavrilović

Mila Gavrilović (1980) diplomirala je na grupi za polonistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. S poljskog i engleskog prevodi prozu, poeziju, esejistiku i dramu. Dobitnica je nagrade „Miloš N. Đurić” za najbolji prevod u oblasti poezije za 2019. godinu. Pored književnog, aktivno se bavi i stručnim usmenim i pismenim prevođenjem. Članica je Udruženja književnih prevodilaca Srbije i prevodilačkog kolektiva Rozstaje. Prevodi: Rusvaj.

Jelena Dedeić

Jelena Dedeić

Jelena Dedeić je rođena 1975. u Beogradu. Diplomirala je srpski jezik i književnost s opštom lingvistikom na Filološkom fakultetu. Radila je kao profesor srpskog jezika u školama, kao lektor u redakcijama dnevnih listova Danas i Biznis, a od 2003. radi i kao prevodilac za slovenački jezik. Prevela je razne poslovne dokumente, stručne udžbenike, dečje enciklopedije i naučne publikacije, a saradnju s Partizanskom knjigom započela je prevodom zbirke priča Ane Šnabl Odvezani i pisanjem kratkih priča na radionici kreativnog pisanja. Prevodi: Odvezani, Punk is dead, Majstorija.

Biljana Isailović

Biljana Isailović

Biljana Isailović, hispanista po obrazovanju, prevela je dela brojnih španskih autora: Ortege i Gaseta, Unamuna, Barohe, Bekera, Asorina, Borhesa, Blaska Ibanjesa, Marsea… Takođe, prevela je i španski viteški roman Amadis od Gaule, koji je stotinu svetskih medijevalista na kongresu u Salamanki proglasilo za najbolji evropski viteški roman. Upravo je to delo bilo neposredan uzor Servantesu za stvaranje Don Kihota, s namerom da porekne uzor, da ga izvrne poput rukavice, ipak priznajući i sâm njegovu nenadmašnost, koja ga čini romanom/ključem neophodnim za potpuno razumevanja Don Kihota. Dobitnica je najuglednijih nagrada: „Miloš N. Đurić“ 2001. godine za prevod dela Manuela de Falje Zapisi o muzici i muzičarima i “Radoje Tatić” za roman Doña Perfekta Benita Peresa Galdosa, proglašen za najbolji prevod sa španskog i portugalskog u 2006. i 2007. Prevodila je i priče srpskih autora na španski koje su objavljene u časopisu Sibila, u čijem izdavačkom savetu je i Mario Vargas Ljosa. Istraživala je špansko univerzitetsko izdavaštvo kao stipendista španske vlade 2001; pored književnosti prevodi i filmove, jer je saradnik Jugoslovenske kinoteke. Za stalnu saradnju na promociji španskog jezika i hispanskih kultura dobila je 2014. Povelju zahvalnosti Instituta Servantes u Beogradu. Slobodan umetnik, živi, uživa, prevodi i slika u Beogradu. Prevodi: Retorno 201, Dani u Nevadi.

Nataša Kampmark

Nataša Kampmark

Nataša Kampmark (dev. Karanfilović) rođena je 1974. godine u Foči. Diplomirala je na Katedri za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gde je odbranila i doktorsku tezu Tekst, identitet i alternativna istorija u romanima Pitera Kerija. Na univerzitetima La Troub i RMIT predaje kurseve iz književnosti, književnog prevođenja i uređivanja i objavljivanja teksta. Takođe radi sa migrantima u nekoliko društvenih centara u Melburnu. Piše književno-kritičke tekstove i prevodi sa engleskog. Prevodi: Nema prijatelja osim planina.

Merima Krijezi

Merima Krijezi

Merima Krijezi rođena je 1972. godine u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na pomenutom fakultetu je magistrirala (2006.) i doktorirala (2013.) odbranivši doktorsku tezu pod nazivom Značenje predloga u albanskom i srpskom jeziku. Zaposlena je kao docent na Katedri za albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2006. godine stalni je saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu; U periodu 2004–2012. bila stalni saradnik časopisa za književnost, umetnost i kulturu Sveske (Pančevo). Jedan od autora elektronskog srpsko-albansko-srpskog rečnika (sa preko 35.000 reči i fraza u jednom pravcu) VOC UP platforme. Rečnik je objavljen na vebsajtu https://www.fjalor-recnik.com/ uz podršku IOM-a, u saradnji Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Britanske ambasade u Prištini i Kancelarije poverenika za jezike. Bavi se prevođenjem i do sada je objavila veliki broj prevoda, prevashodno književnih (proznih i poetskih dela) sa albanskog i srpskog, kao i dokumentarnih kratkih filmova i reportaža sa albanskog i srpskog na engleski. Prevodi: Ponovo osuđen.

Prijavite se na naš newsletter

Budite uvek u toku, ne propustite naše akcije i iznenađenja!