Nataša Kampmark

Nataša Kampmark

Nataša Kampmark (dev. Karanfilović) rođena je 1974. godine u Foči. Diplomirala je na Katedri za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gde je odbranila i doktorsku tezu Tekst, identitet i alternativna istorija u romanima Pitera Kerija. Na univerzitetima La Troub i RMIT predaje kurseve iz književnosti, književnog prevođenja i uređivanja i objavljivanja teksta. Takođe radi sa migrantima u nekoliko društvenih centara u Melburnu. Piše književno-kritičke tekstove i prevodi sa engleskog. Prevodi: Nema prijatelja osim planina.

Bojana Kovačević Petrović

Bojana Kovačević Petrović (1971, Zrenjanin) diplomirala je, masterirala i doktorirala španski jezik i hispanske književ­nosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zapo­slena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu kao docent pri Odseku za italijanske i iberoameričke studije. Objavila je više desetina naučnih članaka i eseja o književnom stvaralaštvu španskih i latinoameričkih pisaca, priredila ne­koliko antologija i prevela tridesetak knjiga, među kojima su dela Karlosa Fuentesa, Marija Vargasa Ljose, Ernesta Sabata, Soe Valdes… Bavi se književnim, sudskim, simultanim i kon­sekutivnim prevođenjem. Član je Udruženja književnih pre­vodilaca Srbije. Dobitnica je Ordena Izabele Katoličke za za­sluge u širenju i popularizaciji španskog jezika i kulture. Živi u Novom Sadu. Prevodi: Sabrana poezija.

Merima Krijezi

Merima Krijezi

Merima Krijezi rođena je 1972. godine u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na pomenutom fakultetu je magistrirala (2006.) i doktorirala (2013.) odbranivši doktorsku tezu pod nazivom Značenje predloga u albanskom i srpskom jeziku. Zaposlena je kao docent na Katedri za albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2006. godine stalni je saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu; U periodu 2004–2012. bila stalni saradnik časopisa za književnost, umetnost i kulturu Sveske (Pančevo). Jedan od autora elektronskog srpsko-albansko-srpskog rečnika (sa preko 35.000 reči i fraza u jednom pravcu) VOC UP platforme. Rečnik je objavljen na vebsajtu https://www.fjalor-recnik.com/ uz podršku IOM-a, u saradnji Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Britanske ambasade u Prištini i Kancelarije poverenika za jezike. Bavi se prevođenjem i do sada je objavila veliki broj prevoda, prevashodno književnih (proznih i poetskih dela) sa albanskog i srpskog, kao i dokumentarnih kratkih filmova i reportaža sa albanskog i srpskog na engleski. Prevodi: Ponovo osuđen.

Daliborka Laudanovic Ivaskovic

Daliborka Laudanović Ivašković

Daliborka Laudanović Ivašković rođena je 1984. godine u Kragujevcu. Osnovne studije anglistike završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu,a na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila je master studije u oblasti komparativne engleske književnosti. Nastavnica je engleskog jezika u srednjoj školi u Beloj Crkvi, a saradnju sa Partizanskom knjigom otpočela je prevodom romana Pola Juena, Kako da pisac nastupa u javnosti. Prevodi: Fransis Čep: Kako da pisac nastupa u javnosti.

Ana Pejović

Ana Pejović

Ana Pejović (r. 1980 u Prijepolju, Srbija, tada SFR Jugoslavija), diplomirala je na odseku za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2002. do 2008. godine radila je u izdavačkoj kući Rende kao lektorka, asistentkinja urednika i urednica. Od 2009. do 2011. radila je u beogradskoj podružnici hrvatske izdavačke kuće VBZ, kao asistentkinja urednika i urednica. Tokom devet godina rada u izdavaštvu, uredila je više od dve stotine knjiga, uglavnom savremenih naslova iz regiona i Evrope, a dve godine (2011-2013) radila je i kao ko-urednica izdavačke kuće Reflektor, koja izdaje audio knjige. S engleskog je prevela nekoliko knjiga, među kojima je i Britanski muzej propada, autora Dejvida Lodža, i Zamisli da me nema američkog pisca Adama Hazlita. Godine 2009. zajedno s Vladimirom Arsenijevićem osniva književno udruženje Krokodil, u kom radi kao menadžerka projekata i glavna koordinatorka. Prevodi: Sva mesta na kojima smo živeli, Zdravo druže nedostajao si nam.

Novica Petrović

Novica Petrović

Novica Petrović rođen je u Zemunu, Srbija, 1952. Radio je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1994. do 2019. Trenutno predaje prevođenje, britansku/američku književnost i studije britanske/američke kulture na Univerzitetu Singidunum (Beograd) i Univerzitetu Sinergija (Bijeljina, Republika Srpska). Prevodi: Champions Die, Too, Don’t They?, Lek za smrt od udara munje.