Jelena Anđelovska

Jelena Anđelovska je diplomirala dramaturgiju na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu. Do sada je objavila dve knjige poezije i ko-uredila dve antologije poezije „Transporteri“ (Izdavački zavod Forum, Mračna komora, Novi Sad 2021.) i „Ovo nije dom-pesnikinje o migraciji“ (Bulevar Books, Novi Sad 2017). Njena poezija nalazi se u nekoliko antologija i prevođena je na engleski, nemački, mađarski i italijanski jezik. Sarađuje sa vizuelnim umetnicama/cima i muzičarima.

U izdanju Partizanske knjige: Kuća se nije mrdnula.