Jelena Dedeić

Jelena Dedeić

Jelena Dedeić je rođena 1975. u Beogradu. Diplomirala je srpski jezik i književnost s opštom lingvistikom na Filološkom fakultetu. Radila je kao profesor srpskog jezika u školama, kao lektor u redakcijama dnevnih listova Danas i Biznis, a od 2003. radi i kao prevodilac za slovenački jezik. Prevela je razne poslovne dokumente, stručne udžbenike, dečje enciklopedije i naučne publikacije. Bavi se pisanjem kratkih priča na radionici kreativnog pisanja Hila. Saradnju s Partizanskom knjigom započela je prevodima zbirke priča Tomaža Kosmača Punk is dead, knjiga Ane Šnabl Odvezani i Majstorija, a početkom 2022. objavila je svoj prvi roman #evonaprimerja.

U izdanju Partizanske knjige: #evonaprimerja.