Željko Janković

Željko Janković

Željko Janković je rođen u Pančevu 1983. godine. Objavio je knjigu poezije Karl Ginter u dvostrukoj ekspoziciji 2010. god. (Brankova nagrada, nagrada Aladin Lukač). Radove objavljivao u brojnim štampanim i internet časopisima: Nova misao, Kvartal, Hyperborea, Agon, Ulaznica, Severni bunker, Sent, Zlatna greda, itd. Živi u Pančevu.

U izdanju Partizanske knjige: Sumrak na petlji.