Daliborka Laudanović Ivašković

Daliborka Laudanovic Ivaskovic

Daliborka Laudanović Ivašković rođena je 1984. godine u Kragujevcu. Osnovne studije anglistike završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu,a na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila je master studije u oblasti komparativne engleske književnosti. Nastavnica je engleskog jezika u srednjoj školi u Beloj Crkvi, a saradnju sa Partizanskom knjigom otpočela je prevodom romana Pola Juena, Kako da pisac nastupa u javnosti.

Prevodi: Fransis Čep: Kako da pisac nastupa u javnosti.