Marko Čudić

Marko Čudić

Marko Čudić je rođen 1978. godine u Senti, u dvojezičnoj, srpsko-mađarskoj porodici. U rodnom gradu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Katedri za hungarologiju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu diplomirao je 2001. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 2005. godine. Godine 2011. doktorirao je s tezom „Roman putovanja u mađarskoj književnosti XX veka”. Od 2003. godine zaposlen je na Katedri za hungarologiju Filološkog fakulteta, a trenutno je u zvanju vanrednog profesora. Glavne oblasti interesovanja su mu srpsko-mađarske književne i kulturne veze i teorija i praksa književnog prevođenja. Autor je četiri naučne monografije i pedesetak naučnih radova, a preveo je i trinaest knjiga s mađarskog na srpski jezik. Za prevod knjige Ide svet Lasla Krasnahorkaija dobio je nagradu „Miloš N. Đurić” za najbolji prevod proze u 2019. godini. Živi i radi u Beogradu.

Prevodi: Sanjao sam za tebe.