Merima Krijezi

Merima Krijezi

Merima Krijezi rođena je 1972. godine u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na pomenutom fakultetu je magistrirala (2006.) i doktorirala (2013.) odbranivši doktorsku tezu pod nazivom Značenje predloga u albanskom i srpskom jeziku. Zaposlena je kao docent na Katedri za albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2006. godine stalni je saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu; U periodu 2004–2012. bila stalni saradnik časopisa za književnost, umetnost i kulturu Sveske (Pančevo). Jedan od autora elektronskog srpsko-albansko-srpskog rečnika (sa preko 35.000 reči i fraza u jednom pravcu) VOC UP platforme. Rečnik je objavljen na vebsajtu https://www.fjalor-recnik.com/ uz podršku IOM-a, u saradnji Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Britanske ambasade u Prištini i Kancelarije poverenika za jezike. Bavi se prevođenjem i do sada je objavila veliki broj prevoda, prevashodno književnih (proznih i poetskih dela) sa albanskog i srpskog, kao i dokumentarnih kratkih filmova i reportaža sa albanskog i srpskog na engleski.

Prevodi: Ponovo osuđen.