Nataša Srdić

Nataša Srdić

Nataša Srdić (ex Miljković) rođena je 1984. godine u Smederevu. Diplomirala je na Katedri za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kom je odbranila i doktorsku tezu Naučna i umetnička istina u fikciji Džona Banvila. Bavi se književnim prevođenjem sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski jezik.

Prevodi: Nokturni, Gubitnici i druge priče, BULezgarije, Raspadnuti od ljubavi, Mladi Adam, Tajno znanje, Nulta gravitacija, Čitanje u mraku, Yugoslav – izdanje na engleskom, Čitavog dana bih se vozikao u svom strava plavom vozu, Plava knjiga Neba.